Екологизиране на вашите продукти и услуги

Предприятията, които предлагат устойчиви продукти и услуги, се отличават на пазара - така ще намалите въздействието, ще увеличите продажбите си и ще постигнете "зелен" растеж, като отговорите на това търсене.

Въведение

Екологизирането на вашия продукт или услуга е правилното нещо, което трябва да направите, за да намалите въздействието на компанията върху околната среда. Той също така има перфектен бизнес замисъл – осигурява отлична маркетингова възможност, спомага да защитите бизнеса си от бъдещи колебания в цените на енергията и разходи за ресурси.

 

За да бъде "зелен" продукт или услуга, трябва да погледнете отвъд организацията си. Понякога по-голямата част от въздействието върху околната среда от жизнения цикъл на вашия продукт / услуга се извършва нагоре или надолу по веригата на вашите собствени операции, например по време на преработката и транспортирането на суровини или докато продуктът се използва (вижте диаграмата по-долу за повече примери). Тези въздействия могат да повлияят върху цените на продуктите или услугите ви или върху желанието да се купуват, ако цените на енергията се повишат.

Макар че тези емисии могат да са извън вашия пряк контрол, това не означава, че те трябва да бъдат игнорирани. Следователно, когато обмисляте как да намалите въздействието на вашите продукти или услуги върху околната среда, важно е да наблюдавате целия  жизнен цикъл приоритетно при вашия подход.

 

 

 

Препоръки

 1. Материали
  Намалете суровините си, където е възможно, и потърсете по-екологични опции.
   
 2. Производство
  Когато е възможно, променете производствения процес, за да намалите използването на енергия и вода. Опростете дизайна на опаковката на продукта, за да намалите броя и обема на материалите. Намалете отпадъците от производствените процеси, където това е възможно.
   
 3. Продажба
  Подобрете дизайна на опаковката, където е възможно. Помислете дали продуктите ви могат да бъдат разпространявани по по-екологичен начин.
   
 4. Продукт в употреба
  Обмислете целия жизнен цикъл на продукта. Възможно ли е да бъде удължен, като се улесни ремонта на продукта? Може ли животът на частите за еднократна употреба да бъде удължен? Може ли да се намали енергията за ползване, като той се направи по-енергийно ефективен?
   
 5. Край на живота на продукта
 • Повторна употреба: Насърчавайте повторното използване на продукта, след като изтече първоначалната му употреба.
   
 • Рециклиране: Обновете дизайна на продукта и неговата опаковка, за да се увеличи максимално това, което може да се рециклира в края на живота.
   
 • Изхвърляне: Намалете опаковката, особено ако не може да бъде рециклирана.
   

Допълнителна информация

За да ви дадем представа за какво работите, ето какво са "зелените" продукти:
 

 • да бъдат енергийно ефективни и да имат потенциал да ползват възобновяема енергия, като напр. слънчеви PV;
   
 • да имат по-ниски нива на въглерод (т.е. да са изработени от материали, които са по-малко енергоемки за производство);
   
 • да имат положително въздействие върху околната среда в сравнение с други подобни продукти, например нискотемпературен перилен препарат;
   
 • да бъдат направени от по-малко опасни материали;
   
 • да бъдат директно рециклируеми или самите те да са направени от рециклирани материали.

 

За услугите е малко по-абстрактно, но примерите включват:
 

 • Зелени празници, които използват нисковъглеродно пътуване и настаняване.
   
 • Зелени събития, които се провеждат в енергийно ефективни места, произвеждат малко отпадъци и предлагат нисковъглеродна храна.
   
 • Зелени куриери, които използват електрически / хибридни превозни средства и групирани доставки за икономия на енергия.

 


Ангажирайте вашата верига от доставчици
 

 

За да намалите въздействието на вашия продукт или услуга, може да е по-лесно да се ангажирате със съществуващите си доставчици, вместо да се опитвате да намерите по-ефективни доставчици. Първата стъпка, ако имате много доставчици, е да се идентифицират най- интензивните откъм въглерод от тях. Откриването на въглеродните емисии в отпечатъка на доставчика може да ви помогне да развиете по-добри взаимоотношения, тъй като им помагате да идентифицират и премахнат неефективността в собствените си процеси и да намалят разходите си. Това може да ви предпази от последващи увеличения на цените на вашите доставчици.
 


Цени на енергията за комунални услуги
 


Екологизирането на вашия продукт или услуга има идеалния бизнес смисъл. Цените на енергията за комунални услуги (газ и електричество) непрекъснато се увеличават през последните 10 години и неефективните, въглеродно-интензивни вериги за доставка ще подскъпнат поради регулирането. Следователно, създаването на по-устойчив продукт / услуга, по-малко енергоемко за производство и доставка, ще ви предпази от бъдещи колебания в цените на енергията.
 


Публикувайте постиженията си
 


Направете своя бизнес, стоки и услуги, открояващи се от тези на конкурентите ви, като използвате вашите сертификати за устойчив бизнес. Помислете как да се възползвате от постиженията си във външните си комуникации и по време на процедурите за офериране. Можете да постигнете това ефективно чрез придобиване на акредитация или сертифициране, например Carbon Trust предлага сертификат за продукти и услуги, за да потвърди постиженията  при намаляване на въздействието върху продукта / услугата. Също така, предлага сертифициране на веригата за доставки, което удостоверява ангажимента и постиженията на фирмата да ангажира доставчиците си. Има много алтернативи, така че направете проучване или попитайте експертите на START2ACT за съвет.
 

Инструменти и ресурси

 • Calculator of energy saving
  nteractive Energy Saving Account - software for calculation of energy savings developed under the project EECC/IEE program
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for ICT Services (SAT-S)
  The SAT-S allows you to estimate the carbon and energy footprint of a digital service (that you use or provide) based on 1 year of use of the service assessed. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and eventually become greener in your ICT elements.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for Organisations (SAT-O)
  The SAT-O allows you to estimate the carbon and energy footprint of your ICT organisation or the IT department of your organisation, based on 1 year of activity. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and overall carbon emissions, either directly linked to the company activities or not (e.g. business travel and commuting of your staff).
 • Ecoenergy BG
  Municipal network for EE in Bulgarian municipalities 
 • Tips and advices for saving energy (Enterproises Climate Cup)
  EU project towarded to the saving of energy at home and the working place by implementing different EE measures and by using of RES. They include energy saving measures in all topics: Lighting, Cooling, Heating, Applinces, Equipment, etc.
 • Tips and advices for saving energy (Intense Energy)
  EU project towarded to the saving of energy at home and the working place by implementing different EE measures and by using of RES. They include energy saving measures in all topics: Lighting, Cooling, Heating, Applinces, Equipment, etc.
 • Tips and advices for saving energy (The Climate Cup)
  EU project towarded to the saving of energy at home and the working place by implementing different EE measures and by using of RES. They include energy saving measures in all topics: Lighting, Cooling, Heating, Applinces, Equipment, etc.
Съвет на деня
Ползвайте LED !! Това ще ви донесе ползи от гледна точка на качеството на светлината, енергийната ефективност, продължителността на живота, цена,  способност за затъмняване и разнообразие!

Беше ли полезен?