Съвет на деня
Използвайте локално осветление в зоните от особен интерес, като ограничавате общото осветление.

Беше ли полезен?