Електронно обучение


Работите ли в офис?

Управител на МСП или на стартъп сте??

Искате ли да намалите енергийното си потребление и сметките си за енергия?

Започнете безплатния курс за електронно обучение сега!

Изберете модулите от списъка по-долу и кликнете върху избрания от вас раздел. В края на всеки модул ще намерите тест за самооценка – проверете знанията си и ще имате шанс да получите сертификат за електронно обучение START2ACT.


Този модул ще представи основни похвати за пестене на енергия от осветление. ОВК и офис оборудване.

В първи раздел ще научите как да се възползвате от предимствата на естествената светлина.

Във втори раздел ще се наблегне на мерки, необходими за подобряване на ОВК системата и използването й по ефективен начин, така че да се осигури комфорт на всички случители.

В третия и последен раздел от модула ще се разгледа дела на енергийно потребление, генериран от офис техниката и други уреди и начините за намаляването му.

В този модул може да научите как да бъдете енергийно ефективни не само на работното място, но и у дома.

START2ACT ще ви покаже как ефективно да се защитите и изолирате дома си от ниските температури, без да използвате голямо количество енергия за отопление. В допълнение, ще се научите как да постигнете енергийни спестявания от използването на електрическите си уреди.

Прилагайте енергийно-ефективни мерки у дома и ще сте свидетели на значително намаляване на сметките си за енергия, като така покажете и своята загриженост за околната среда! Препоръчваме ви, първо да разгледате и предишния модул (Енергийна ефективност на работното място), за да имате възможност да приложите наученото за работното място и у дома.

Третият модул от Е-обучение ще се фокусира върху теми, които са най-подходящи за ръководители на компании.

Първият раздел ще ви предложи полезни съвети за ангажиране на служителите в дейности по енергийна ефективност, с цел успешно и устойчиво развитие на култура на "зелен" офис.

Като проблем на ефективното планиране, вторият раздел ще се фокусира върху измерването и мониторинга на енергийното потребление. Чрез използване на метода, всеки ръководител ще е в състояние да планира успешно и да поставя реални цели за намаляване на бъдещото потребление на енергия.

Третият раздел от модула ще ви помогне да откриете различни аспекти при доставките и намирането на инвестиции за енергийна ефективност.