Спестявания от отопление и охлаждане: ОВК


Системите за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) са отговорни за повече от 40% от потреблението на енергия в офисите и формира значителен дял от потреблението на енергия в други области на работа. ОВК е ключова област, върху която да се фокусира определянето на мерки за енергийни спестявания.

Въведение


ОВК системите контролират температурата, влажността и количеството свеж въздух в сградите и  така осигуряват комфорта на хората и оборудването в една сграда.

 Като служител, малко вероятно е да сте в състояние да вземете решение за подмяна на системата за отопление и охлаждане с нова, по-енерго ефективна. Съществуват, обаче, много начини за по които може да промените поведението си, за да намалите потреблението на енергия за отопление и охлаждане във вашата сграда.

 

 

Препоръки

 1. Разберете кой контролира вашите ОВК системи: Това ще позволи да насочите вашите доклади и запитвания към правилния човек и то по-възможно най-бързия начин. Това ще даде вузможност и да се разбере как работи системата в различните помещения.
   
 2. Докладвайте за всякакви нередности: Трябва да докладвате нередности, като например наличие на теч или видими прецепи в стените, подовете, покривите, прозорците или вратите на сградата.
   
 3. Намалете слънчевото лъчение: Ако седите близо до прозореца и топлината от слънцето ви карада се чувствате некомфортно топло, настройте щорите да отразяват светлината в тавана или стените, далеч от бюрото ви. Щорите или завесите могат да са затворени през нощта, за да се намали печалбата от ранната сутрешна слънчева топлинна през лятото и и загубата на топлина през зимата.
   
 4. Изключете отоплението преди да отворите прозорец: Ако ви е много топло, първо проверете дали отоплението е включено и дали може да се изключи преди отварянето на прозореца. Ако то е включено, при отваряне на прозореца отоплителнта система може да заработи на пълни обороти.
   
 5. Използвайте естествена вентилаци и охлаждане: Преди да включите климатика, проверете дали отварянето на прозорци на противоположните стени на стаята, би осигурило комфортна температура в помещението. Ако това не помага, затворете прозорците и пуснете климатика. Той не трябва да работи докато прозорците са отворени.
   
 6. Облечете се подходящо: Не очаквайте, че ще работите с едни и същи дрехи през различните сезони. В офисите е нормално да има около 3˚C температурна разлика между зимата и лятото.
   
 7. Оставете уредите да работят сами: Не регулирайте централната отоплителна и охладителна система, освен ако нямате специално разрешение за това и знаете как точно да го правите. Ако има проблем, докладвайте го.  
   
 8. Избягвайте използването на преносими печки и вентилатори: Не внасяйте допълбнителни печки и вентилатори в офиса без разрешение. Тези устройства често са опасни за здравето и безопасността и никога не трябва да се оставят без надзор или да се включат в удължителен кабел. Ако ви е топло или прекалено студено – първо съобщете за това.
   

Повече информация по ключовите препоръки може да намерите по-долу.

Допълнителна информация


Подобряване на състоянието на сградата
 


Лошото състояние на сградата ще доведе до повишение на разходите за отопление или охлаждане, тъй като сградата няма да може да задържа затопления или охладен въздух. Процепите по фасадата на сградата също могат да доведат до течения, които не само са причина за дискомфорт и оплаквания от страна на персонала, но също така са причина и за по-високи сметки за енергия. Процеп на вратата с големина 3-милиметра ще пропусне толкова въздух, колкото и дупка в стената с размер на тухла. Когато сградата е добре изолирана, нейните отоплителни и охладителни системи не трябва да работят толкова усилено, което води и до по-ниски сметки за енергия.

 

Не очаквайте ръководството да знае за теченията, от които страдате или за каквито и да било проблеми с фасадата на сградата, затова се уверете, че ги докладвате.
 


Намалете излишната топлина
 


Преди да използвате охладителната система, е важно да се опитате да избегнете прекомерното загряване, например от слънчева светлина, офис оборудването, осветлението и хладилната техника. Слънчевата светлина е най-лесна за управление, тъй като можете да регулирате щорите и да пренасочите слънчевата светлина към тавана или стените. Ако вашият прозорец няма щори, или специално топло отразяващо стъкло или филм, докладвайте за това на отговорните. Ако участвате в поръчките, помислете за енергийната ефективност на продуктите, които купувате, като колкото по-ефективен е продуктът, толкова по-малко ще ви струва в дългосрочен план.
 


Не отваряйте прозорците докато отоплението работи
 


Ако ви е топло и отоплителната система е включена, може би термостатът е настроен на по-висока температура. Ако отворите веднага прозорец, за да се охладите, това ще накара отоплителната система да заработи още по-силно, за да поддържа температурата, на която е настроен термостатът. Това ще доведе до използването на повече енергия и ще струва повече пари. Вместо това, нека отговорният за това човек разбере за това, за да може да регулира отоплителната система. Може да си струва да напомните на този човек препоръчителните настройки на термостата. В Обединеното кралство се препоръчва настройките на термостата да съответстват на указанията на CIBSE (Chartered Institute of Building Services Engineers):
 

 • Тежък физически труд: 11 - 14 ° C

 • Лек физически труд: 16 - 19 ° C

 • Работа на място: 19 - 21 ° C

 • Работа в офиси: 21 - 23 ° C

 

Настройването на термостата само с 1 ° C по-ниско може да намали разходите за отопление с около 8%. При охлаждане настройването на климатика с 1 ° C по-високо спестява 2-4% енергия.
 


Естествено охлаждане и вентилация
 


Преди да попитате дали може да изключите климатика, проверете дали може да отворите прозорците на противоположните стени на сградата, за да позволите на естествената вентилация да намали втрешната температура. Това безплатно охлаждане на сградата намалява потреблението на енергия и води до значителни спестявания на разходи.
 


Защо да се обличаме подходящо
 


Както бе споменато по-горе, прекомерното отопление и охлаждане значително увеличава разходите за енергия. Ето защо, ако не се обличате според условията, ще трябва да увеличите потреблението на енергия само, за да се чувствате комфортно. Обличането по подходящ начин ще гарантира, че няма да има потребление на енергия повече от необходимото.
 


Контрол на ОВК системите
 


ОВК системите могат да се контролират автоматично.Могат да бъдат настроени с таймер, за да се контролира кога се включват и изключват и също така да се програмират да поддържат определена температура. Свържете се с отговорния персонал, за да сте сигурни, че контролът на времето е зададен според часовете, които са нужни.

 

Ако термостатът е регулиран, например чрез увеличаване на температурата, при която охладителната система се включва, вероятно няма да сте наясно как да регулирате съответно отоплителната система. Това може да доведе до едновременно отопление и охлаждане. Трябва да зададете "мъртва точка" от прибл. 4 - 5 ° C, което гарантира, че отоплението и охлаждането не работят между даден температурен интервал. Диаграмата по-долу показва мъртва точка от 5 ° C от 19 ° C до 24 ° C

 

Ако забележите, че ОВК системите се включват в погрешно време или са настроени на неподходящи температури, уведомете отговорното за това лице.

 

Diagram of  'dead band' control indicating recommended temperatures

 


Преносими нагреватели
 


Ако ви е постоянно  студено, а отоплителната система е настроена правилно, това означава, че има проблем със системата или със състоянието на сградата. Попитайте отговорника за ОВК дали може да се намали въздушния поток на климатика – те често са настроени на по-висока степен, което причинява течение за седящия в близост персонал.

 

Ако не е възможно да се регулира, добре е да се попита дали има локален контролен уред на отоплителната система във вашата част от офиса (например термостатен вентил на радиатора).

 

Проблемът с преносимите нагреватели е, че те могат да повлияят на цялостния контрол на температурата на пространството, което се опитвате да нагрявате или охлаждате. Тези устройства също не са безопасни и са дори опасни за здравето, и никога не трябва да се оставят без надзор или да се включат в удължителени кабели.

Инструменти и ресурси

 • Calculator of energy saving
  nteractive Energy Saving Account - software for calculation of energy savings developed under the project EECC/IEE program
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for ICT Services (SAT-S)
  The SAT-S allows you to estimate the carbon and energy footprint of a digital service (that you use or provide) based on 1 year of use of the service assessed. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and eventually become greener in your ICT elements.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for Organisations (SAT-O)
  The SAT-O allows you to estimate the carbon and energy footprint of your ICT organisation or the IT department of your organisation, based on 1 year of activity. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and overall carbon emissions, either directly linked to the company activities or not (e.g. business travel and commuting of your staff).
 • Ecoenergy BG
  Municipal network for EE in Bulgarian municipalities 
 • Tips and advices for saving energy (Enterproises Climate Cup)
  EU project towarded to the saving of energy at home and the working place by implementing different EE measures and by using of RES. They include energy saving measures in all topics: Lighting, Cooling, Heating, Applinces, Equipment, etc.
 • Tips and advices for saving energy (Intense Energy)
  EU project towarded to the saving of energy at home and the working place by implementing different EE measures and by using of RES. They include energy saving measures in all topics: Lighting, Cooling, Heating, Applinces, Equipment, etc.
 • Tips and advices for saving energy (The Climate Cup)
  EU project towarded to the saving of energy at home and the working place by implementing different EE measures and by using of RES. They include energy saving measures in all topics: Lighting, Cooling, Heating, Applinces, Equipment, etc.
Съвет на деня
Инсталирайте разклонители с бутон за включване / изключване, за да се улесни превключването на цялото оборудване в края на деня

Беше ли полезен?