Присъединете се!

Чрез създаването на START2ACT профил, ще можете да влизате в нашите Е-курсове, да станете част от форума на START2ACT за енергийна ефективност и да получавате периодични осъвременявания на програмата.

 

Защо сте заинтересован  да се регистрирате ?


Съвет на деня
Настройте компютрите за прилагане на автоматичен икономичен режим /sleep/ след 5 минути бездействие. Режими заспиване / хибернация в компютрите  използват много малко енергия и сега много бързо се излеза от тях.

Беше ли полезен?