Присъединете се!

Чрез създаването на START2ACT профил, ще можете да влизате в нашите Е-курсове, да станете част от форума на START2ACT за енергийна ефективност и да получавате периодични осъвременявания на програмата.

 

Защо сте заинтересован  да се регистрирате ?


Съвет на деня
Нека светлината работи за вас. Използвайте рефлектори и насочващи лампи умно, за да спестите до 50% енергия за осветление.

Беше ли полезен?