Присъединете се!

Чрез създаването на START2ACT профил, ще можете да влизате в нашите Е-курсове, да станете част от форума на START2ACT за енергийна ефективност и да получавате периодични осъвременявания на програмата.

 

Защо сте заинтересован  да се регистрирате ?


Съвет на деня
Проучете офертите на различни доставчици на енергия и изберете този, който най-добре съответства на вашите нужди. Вземете под внимание не само тарифата, но също така и други основания (напр. интелигентни възможности за измерване).

Беше ли полезен?