Присъединете се!

Чрез създаването на START2ACT профил, ще можете да влизате в нашите Е-курсове, да станете част от форума на START2ACT за енергийна ефективност и да получавате периодични осъвременявания на програмата.

 

Защо сте заинтересован  да се регистрирате ?


Съвет на деня
Проверка на техническото състояние на оборудването и електрическа инсталация е първата стъпка, за да се мисли за план на мерки за енергийна ефективност.

Беше ли полезен?