Присъединете се!

Чрез създаването на START2ACT профил, ще можете да влизате в нашите Е-курсове, да станете част от форума на START2ACT за енергийна ефективност и да получавате периодични осъвременявания на програмата.

 

Защо сте заинтересован  да се регистрирате ?


Съвет на деня
Спестете енергия във вашето МСП чрез: промяна мисленето на служителите ви, заключване управлението за топлина, бпровеждане на състезания

Беше ли полезен?