Съвет на деня
Настройте компютрите за прилагане на автоматичен икономичен режим /sleep/ след 5 минути бездействие. Режими заспиване / хибернация в компютрите  използват много малко енергия и сега много бързо се излеза от тях.

Беше ли полезен?