Споделете своята история: Насърчаване на зелените предимства

Демонстрирането на ангажимента ви за устойчивост предоставя големи ползи за бизнеса.

Въведение

Рекламирайте ефективно зелените си предимства, за да:

 • Увеличите репутацията си
   
 • Увеличите интереса и лоялността на клиентите си
   
 • Отговорите на екологичните стандарти за доставки на вашите бизнес клиенти
   
 • Изпъкнете пред конкуренцията

Клиентите са все по-наясно с въздействието върху околната среда на техните решения за доставки и поведението на компаниите, от които купуват. Превърнете усилията си за подобряване на устойчивостта в конкурентно предимство, като споделите постиженията си.

Препоръки

Ето нашите четири най-добри съвета за популяризиране на зелените ви предимства:

 

Разкажете историята си: Нека хората да знаят какво сте направили и какво планирате да направите, за да стане фирмата ви по-екологична

 

Демонстрирайте екологичните си предимствата: Обяснете как продуктът или услугата ви са по-устойчиви от тези на  конкуренцията, в идеалния случай с външна проверка на вашите твърдения

 

Потърсете признати показатели/критерии: Обмислете кандидатстване за организационни стандарти, които осигуряват независима оценка на вашите постижения и резултати

Допълнителна информация


Разкажете историята си
 


Споделете вашите цели и постижения. Ясно представете информация за целите и постиженията на организацията ви на уебсайта си и в други съобщения, за да позволите на клиентите да се запознаят с дейността ви да станете по-зелени. Актуализирайте това всеки път, когато достигнете междинна цел, и популяризирайте напредъка с прессъобщения или публикации в блогове.

 

За да се откроите от конкурентите си, допълнително очертайте ангажиментите и постиженията, свързани с околната среда, които да включите като отделна  позиция пред вашите бизнес клиенти.

 

Обмислете да публикувате екологична политика или енергийна декларация, за да посочите ясно целите и ценностите си на вашите служители и клиенти. Изтеглете примерната енергийна декларация тук.
 


Демонстрирайте екологичните си предимствата
 


Вижте акредитацията. Опции за проверка на продукти и услуги, като например екомаркировки. Удостоверенията за екомаркировка независимо удостоверяват твърденията ви и предоставят доказателство за способността ви да отговарите на изискванията за опазване на околната среда на вашите клиенти, доставчици и инвеститори.

 

Веднъж постигнато, можете да добавите логото за екомаркировка към уебсайта си и маркетинговите си материали. Много екоетикети изброяват продукти и услуги, които са постигнали сертифицирането си онлайн, което дава възможност на повече компании да се запознаят с вашите продукти.

 

За повече информация посетете
http://www.ecolabelindex.com/

 


Отговарят на признатите показатели/ критерии
 


С нарастването на бизнеса ви помислете как да получите външно признание за организационното ви представяне. Например, много фирми прилагат международния стандарт ISO 50001 за система за управление на енергията и ISO 14001 за система за управление на околната среда. Това осигурява рамка за контрол на екологичните рискове и управление на енергията, водата и отпадъците. Повече подробности за подхода за добри практики можете да намерите в ръководството на Carbon Trust, „Въведение в управлението на енергията.

Постигането на тези признати показатели може да ви помогне при продажби на клиентите, както и да стимулира непрекъснатото подобряване на собствените ви резултати.

За повече информация посетете: http://www.iso.org/iso/iso14000

 

Инструменти и ресурси

 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for ICT Services (SAT-S)
  The SAT-S allows you to estimate the carbon and energy footprint of a digital service (that you use or provide) based on 1 year of use of the service assessed. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and eventually become greener in your ICT elements.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for Organisations (SAT-O)
  The SAT-O allows you to estimate the carbon and energy footprint of your ICT organisation or the IT department of your organisation, based on 1 year of activity. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and overall carbon emissions, either directly linked to the company activities or not (e.g. business travel and commuting of your staff).
Съвет на деня
Използвайте завеси и сенници! Това ще накара вашия климатик да работи по-малко.

Беше ли полезен?