Намерете зелен офис: изберете енергийно ефективни помещения

Вашата най-голяма възможност за драстично намаляване на енергийната ефективност на офиса е, когато се местите в ново помещение.

Въведение

Избирането на "зелени" офиси може да ви помогне да ограничите въздействието си върху околната среда, да намалите сметките си за енергия и да подобрите производителността на персонала. Търсенето на ново офис пространство или поддържането на това, което имате, на високи екологични стандарти, може да бъде трудно.

 

На хартия новите сгради, построени съгласно най-новите изисквания, могат да изглеждат много ефективни, но в действителност  да използват повече енергия, отколкото по-старите сгради. Обикновено зелените сгради имат по-ниски оперативни разходи чрез по-ефективно използване на енергия и вода. Прегледайте внимателно и задайте правилните въпроси, за да извлечете максимума от своята промяна.

 

Препоръки

Ето нашите четири основни съображения при избор на нови офиси:

 • Фокусирайте се върху енергийно ефективните аспекти: Разгледайте добре проектните схеми, които ползват пасивни функции, за да намалят консумацията на енергия, като например увеличаване на естествената дневна светлина, за да се избегне изкуствено осветление, подобрена изолация за намаляване на топлинните загуби и слънчевата сянка, за да се намали нуждата от охлаждане през лятото.

 

 • Проверете схемите за сертифициране: Те могат да бъдат добри показатели за екологичните показатели на сградата. Примери за схеми за сертифициране са дадени по-долу. Сградите с сертификати за устойчивост обикновено са по-енергийно ефективни и осигуряват други предимства като подобрено благосъстояние и продуктивност на служителите

 

 • Ангажирайте собствениците и другите обитатели: Потърсете информация за вашата сграда, като например ръководства за потребителя, данни за мониторинг на енергията, настоящи енергийни стратегии и договорени строителни цели и разгледайте зелен лизинг.

 

 • Подхождайте според вашите нужди: След като сте избрали офис и сте подписали лизинговия договор, можете да ограничите още повече въздействието си върху околната среда чрез осигуряване на офис оборудване по устойчив начин.

 

Прочетете, за да разберете как практически да вземете предвид тези съображения при търсенето на нови офиси.

Допълнителна информация

Енергийно ефективните аспекти

Уверете се, че новата ви сграда има енергийно ефективни функции, като следвате следния списък. Когато не сте сигурни, не забравяйте да попитате мениджъра на сградата.

 

 • Отопление, вентилация и климатизация (ОВК): Отоплителните и охладителните системи на сградата избрани ли са съобразно ефективност? Възможно ли е сградата да се охлажда свободно от чист въздух? Ако има механична вентилация, попитайте дали има система за оползотворяване на топлината и какъв тип тя е. Повече информация можете да намерите в темата "да спестим от отопление и охлаждане".

 

 • Контрол: Попитайте как се контролира отоплението, охлаждането и вентилацията за вашия офис и се уверете, че времевите периоди са програмирани така, че да съответстват на работното ви време. Ако можете да контролирате температурите и вентилацията на вашия етаж, уверете се, че превключвателите и интерфейсите са ясни и лесни за употреба, или поискайте от ръководителя на сградата / съоръженията помощ и напътствие. Повече информация можете да намерите в темата "да спестим от отопление и охлаждане".

 

 • Осветление: Потърсете офис площи с много естествена дневна светлина, за да намалите употребата на изкуствено осветление. Попитайте дали има автоматични управление на осветлението, като например сензори за движение и дневна светлина, и проверете дали осветителните тела са светодиоди или компактни флуоресцентни лампи (CFL). По-ефективното осветление помага да се намали излишната топлина и необходимостта от допълнително охлаждане. Повече информация можете да намерите в темата "да спестим от осветление“.

 

 • Изолация: Попитайте дали таванското помещение или окачените тавани и стените са добре изолирани. В идеалния случай изолацията на тавана на таванското помещение или окачените тавани трябва да бъде с дебелина 10 инча /25 см/, тъй като това може да намали загубата на топлина с до 40%. Проверете дали вратите и прозорците са добре изолирани и без течение. Повече информация можете да намерите в темата "да спестим от отопление и охлаждане".

 

 • Остъкляване на прозорците: Проверете дали всички прозорци имат двойно или тройно остъкляване и рамките са в добро състояние. Проверете остъкляването на южната страна на сградата, за да поема топлинната енергия на слънцето и да се затопля сградата през зимата. Уверете се, че са монтирани или могат да бъдат добавени външни слънцезащитни или вътрешни насочващи щори, за да се намали прегряването и отблясъците от слънцето през лятото. Попитайте дали стъклото има специално покритие, за да предотвратите изтичането или навлизането на топлина през прозорците. Повече информация можете да намерите в темата "да спестим от осветление“.

 

 • Ефективност на водата: Регулаторите на водния поток и аераторите са функции за пестене на вода, които могат да бъдат закупени евтино от повечето магазини за бита. Някои сгради могат да имат системи за рециклиране на употребена вода (от мивки и душове) или схеми за събиране на дъждовна вода, за да се намали консумацията на вода за измиването на тоалетните.

 


Ангажирайте собствениците и другите обитатели
 


Потърсете информация за строителните работи и влиянието им. Сградите обикновено имат "ръководство за употреба" или "документация за сградите", която предоставя информация за инсталираното оборудване и системи и тяхната работа. Това често е техническа информация, но може да има и "Ръководство за ползване на сградата", което информира персонала за това, как работят контролните устройства и системите, както и за стратегията, стояща зад различни характеристики на сградата на популярен език. Ако тези документи не са налице, говорете с управителя на сградата и попитайте как работят контролните устройства и дали има данни за потреблението на енергия от измервателна система.

 

Попитайте дали е извършена екологична оценка или енергийни одити и дали в бъдеще има потенциал за оперативни подобрения. Насърчете собствениците на сградата да се създаде периодичен дискусионен форум за обсъждане на въпроси, свързани с екологичните характеристики на сградата. Оценка на заетостта (POE) са проучвания за наематели, които се предприемат от собствениците на сгради или дизайнерите, за да се разбере какво те приемат в сградата и какво не, за да могат да се създадат решения за подобрение. Попитайте дали това ще бъде или е било направено в сградата и има ли някакви резултати.

 

Бихте могли също така да помислите за търсене на подкрепа на база на документите за зелен лизинг или меморандум за разбирателство, които предоставят на собствениците и наемателите на сградата рамка за това как да се управлява сградата, както и екологичните показатели и как това може да се подобри. Това ще даде възможност на двете страни да разберат взаимно своите стремежи за опазване на околната среда, да идентифицират къде съществуват възможности за сътрудничество и да им помогнат да разберат как могат да бъдат предприети и постигнати подобрения.

 

Примерни клаузи за зелен лизинг и меморандум за разбирателство са достъпни онлайн. За повече информация вижте: http://www.betterbuildingspartnership.co.uk/green-lease-toolkit

 

 


Общ преглед на схемите и класификациите за сертифициране
 


По-долу е даден списък на някои сертификационни схеми, които могат да бъдат добри показатели за екологичните резултати на сградата. BREEAM и LEED са схемите с най-добър международен обхват и най-голям шанс за глобален растеж.

 

Когато схемите засягат аспектите на вътрешното качество на средата и благосъстоянието на сградите, те могат да осигурят допълнителни ползи за бизнеса, като например значително подобряване на удовлетвореността на персонала, производителността и качеството на работа. Оценките за сградите, като например сертификатите за енергийна ефективност, обаче не гарантират енергийна ефективност  при работа и следва да се търси допълнителна информация за сградата.

 

Сертификат за енергийна ефективност (EPC)

EPC  се изисква в Обединеното кралство (вариациите се отнасят за сгради в страните от ЕС съгласно регламентите на ЕС) за жилищни и нежилищни сгради, които са били построени или се продават или отдават под наем. Теоретичната енергийна ефективност се класифицира от A до G, като A е най-добрата. Докато ЕРС са добър показател за потенциала на една сграда да бъде енергийно ефективна, тя не е гаранция за добра енергийна ефективност.

За повече информация относно EPC вижте също: https://www.gov.uk/energy-performance-certificate-commercial-property/overview

 

Изследователски метод за екологична оценка на сгради (BREEAM)

BREEAM е най-често използваната международна схема за оценка и сертифициране за устойчивост, която включва широк спектър от критерии, включително транспорт, материали и благосъстояние, както и намаляване на енергията и емисиите и се прилага за редица сгради. Сградите се оценяват по следния начин: Преминава /PASS /, Добър, Много добър, Отличен, Изключителен. За повече информация относно сертифицирането на BREEAM, вижте също: http://www.breeam.com/

 

Лидерство в енергйния & екологичен дизайн (LEED)

LEED е международна рейтингова система, използвана за оценка на проектирането и строителството на сгради, интериорен дизайн и строителство, експлоатация и поддръжка. Въпреки че оценката не е широко разпространена  като BREEAM, LEED покрива ефективността на ресурсите, намаляването на емисиите на парникови газове и транспорта. Сградите са класифицирани като сертифицирани, сребърни, златни или платинени. За повече информация относно LEED сертификацията, вижте също: http://www.usgbc.org/leed

                                         

SKA

SKA е международна рейтингова система, която се използва за оценка на енергийната ефективност на оборудването, практиките и процесите. Оценени са осем категории: енергия и CO2, материали, замърсяване, проекти, транспорт, отпадъци, вода и благосъстояние. Рейтингите на SKA са бронз, сребро или злато. За повече информация относно сертифицирането на SKA, вижте също: http://www.rics.org/uk/knowledge/ska-rating-/
 


Доставки
 


\След като сте избрали офис и сте подписали договора за лизинг, можете да ограничите още повече въздействието си върху околната среда чрез осигуряването на офис оборудване по устойчив начин.

 

Когато купувате ново оборудване, създайте план, за да купувате само според вашите нужди и да инвестирате в енергийно ефективно оборудване. Надградете старото си оборудване, тъй като модерното оборудване е по-енергийно ефективно от по-старите модели. Също така потърсете оборудване, което би могло да комбинира няколко функции като принтери / копирни машини / скенери в едно.

 

 

Винаги търсете продукти с етикет на ЕС за енергийна ефективност, клас А, когато купувате офис техника

 

Можете да използвате калкулатора за спестяване на офис оборудване ENERGY STAR, за да изчислите консумацията на енергия и оперативните разходи на офис оборудването и възможностите за спестяване на оборудване като лаптопи, настолни компютри или принтери. Прегледайте калкулатора за спестяване на офис оборудване ENERGY STAR тук.

 

За да ограничите разходите при закупуване на ново оборудване, потърсете продукти в списъка за енергийни технологии (ETL), който е база данни, която съдържа над 17 000 енергийно ефективни продукти от близо 60 технологии. Можете също така да кандидатствате за финансиране от фонда „Зелен бизнес":  Зелено финансиране за МСП / Зелено финансиране за стартиращи фирми.

 

Потърсете схеми за рециклиране на офис оборудване, което може да спести както пари, така и ресурси. Например, помислете за закупуване на употребявани столове и бюра, особено в по-малки офиси, където няма да купувате наедро.

 

За повече информация относно осигуряването на офис оборудване по устойчив начин, вижте  темите Да спестим от ИКТ" и „Пазарувай интелигентно.

 

Инструменти и ресурси

 • Calculator of energy saving
  nteractive Energy Saving Account - software for calculation of energy savings developed under the project EECC/IEE program
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for ICT Services (SAT-S)
  The SAT-S allows you to estimate the carbon and energy footprint of a digital service (that you use or provide) based on 1 year of use of the service assessed. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and eventually become greener in your ICT elements.
 • ICTFOOTPRINT Self Assessment Tool for Organisations (SAT-O)
  The SAT-O allows you to estimate the carbon and energy footprint of your ICT organisation or the IT department of your organisation, based on 1 year of activity. This will help you make informed decisions about actions to improve your energy efficiency and overall carbon emissions, either directly linked to the company activities or not (e.g. business travel and commuting of your staff).
 • Tips and advices for saving energy (Enterproises Climate Cup)
  EU project towarded to the saving of energy at home and the working place by implementing different EE measures and by using of RES. They include energy saving measures in all topics: Lighting, Cooling, Heating, Applinces, Equipment, etc.
 • Tips and advices for saving energy (Intense Energy)
  EU project towarded to the saving of energy at home and the working place by implementing different EE measures and by using of RES. They include energy saving measures in all topics: Lighting, Cooling, Heating, Applinces, Equipment, etc.
 • Tips and advices for saving energy (The Climate Cup)
  EU project towarded to the saving of energy at home and the working place by implementing different EE measures and by using of RES. They include energy saving measures in all topics: Lighting, Cooling, Heating, Applinces, Equipment, etc.
Съвет на деня
Обичайте лаптопи. Вземете лаптоп вместо настолен компютър - той консумира пет пъти по-малко електроенергия.

Беше ли полезен?