Защо трябва да пестя енергия?

Спестете пари

Енергия се губи всеки ден, а изгубената енергия е загубени пари. Има стотици малки решения за промени, които можете да реализирате, за да спестите енергия на работното място и вкъщи, да намалите разходите на фирмата си или да отделите допълнителни пари в края на месеца, след като платите сметките си.

 

Помогнете на планетата

Емисиите на парникови газове, изпускани в атмосферата от производството на енергия, причиняват замърсяване на въздуха и изменение на климата. Всеки има властта да намали личното си въздействие върху планетата. Малко намаление, направено от много хора, има потенциала да доведе до  значителна промяна в нашата среда.

Подобрете репутацията си

Компаниите са подложени на нарастващ натиск да бъдат по-устойчиви и да намалят въздействието си върху околната среда. Да станем по-зелени, може да представлява бизнес възможност, да отвори нови пазари и привлече нови клиенти.

 

 

План за бъдещето

В един несигурен свят е важно да се подготвим за промените и да смекчим бъдещите рискове. Увеличаването на цените на енергията може значително да повлияе на конкурентоспособността на вашия бизнес и личните ви финанси. Ако намалите сега енергийната си консумация, ще бъдете по-добре подготвени да намалите въздействието на несигурността в бъдеще.

 


Изменение на климата - значение на намаляването на използването на енергия
 

Климатът се определя като статистически данни за времето - средна стойност, вариация и други статистически данни за променливите на времето, включително валежите, температурата, слънчевото греене и вятъра. Поради това, изменението на климата е статистически значима промяна в статистиката на тези променливи на времето за определен период от време.

 

Антарктическите ледникови ядра и други данни показват, че средните глобални температури и концентрациите на парникови газове (ПГ) са се променили драстично през последните 400 000 години, както е показано на графиката по-долу. Природните събития, включително вулканичната активност, колебанията в орбитата на Земята, информацията за въглеродния цикъл и слънчевата активност вероятно също са допринесли за тези промени. Обаче, от края на 19-ти век средната температура на повърхността на планетата се е повишила с около 1 ° C (1,8 ° F) и по-голямата част от затоплянето е станало през последните 35 години[1]. Това е много висок процент на промяна в сравнение с историческите изменения на климата и се е случило при отсъствието на някой от естествените фактори, изброени по-горе. Големи научни центрове, като IPCC, са съгласни, че причината за настоящото затопляне вероятно са антропогенните парникови газове, изпускани в нашата атмосфера от дейността на  промишлеността и производството на енергия. Както можете да видите от графиката по-долу, текущите концентрации на въглероден диоксид и метан (съответно СО2 и СН4 - важни парникови газове) в атмосферата са по-високи от тези през последните 400 000 години.

 

[1]   https://www.giss.nasa.gov/research/news/20160120/

 

 

4данни за лед от 420 000 години от изследователската станция Восток, Антарктика. Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Vostok_Station#/media/File:Vostok_420ky_4curves_insolation.jpg
 


Какво представляват парниковите газове
 


Атмосферните ПГ играят важна роля в нашия климат, тъй като те поглъщат и излъчват инфрачервена радиация (топлина), като същевременно позволяват по-къса вълнова енергия от слънцето да премине безпрепятствено. Когато електромагнитното излъчване на Слънцето достигне повърхността на Земята, Земята го поглъща и се загрява. Въпреки това, Земята излъчва тази топлина обратно в космоса като по-дълго инфрачервено лъчение с дължина на вълната, някои от които се абсорбират от ПГ, вместо да преминават през атмосферата в пространството. Това предизвиква затопляне на атмосферата и повторно излъчване на част от тази инфрачервена енергия обратно към земната повърхност.

 

Важно е наличието на ПГ в нашата атмосфера, в противен случай средната глобална температура ще бъде изключително ниска. Ако обаче концентрацията на ПГ се увеличи, средната атмосферна температура също ще се повиши.

 

Важните емисии на парникови газове включват: водна пара, въглероден диоксид, метан, CFC /хлорфлуорвъглероди/ и азотен оксид. Въглеродният диоксид е най-значимият от тях, поради разпространението му в атмосферата, скоростта, с която концентрацията му се увеличава, и продължителността, с която се задържа.
 


Антропогенни източници на ПГ
 


Основните антропогенни дейности, които отделят парникови газове в атмосферата, включват: изгаряне на изкопаеми горива (нефт, газ и въглища) за енергия; промишлени процеси; обезлесяване; селскостопански дейности.

Изгарянето на изкопаеми горива е основната дейност, която освобождава въглеродния диоксид в атмосферата. Ето защо, ако сме в състояние да намалим потреблението на енергия, чрез енергийната ефективност, ще забавим увеличаването на концентрацията на CO2 в атмосферата. За щастие, това прави бизнесът, тъй като е енергийно ефективен, което ще бъде обяснено в ръководствата на онлайн платформата START2ACT.
 


Доказателство, че климатът е започнал да се променя
 


Доказателствата, че климатът се променя, включват:
 

 • статистически значимо увеличение на средната глобална температура, което от своя страна води до:
   
 • Промяна във валежните модели
   
 • Промени в сезоните
   
 • Повишаване на морското равнище
   
 • Отдръпване на ледниците
   
 • Намаляване ледовете на Арктика
   
 • Свиване на ледниците на Гренландия и Антарктика2.

 

Това е последвалото поражение на ефектите от гореизложеното, които са причина за безпокойство.

 

Например, ако се променят дъждовните модели в райони, зависещи от дъждовете за земеделието, наличието на хранителни продукти може да бъде засегнато, докато топенето на лед води до повишаване на морското равнище, което застрашава крайбрежните общности.
 


Глобални климатични цели
 


През 2015 г. 55-те страни, които отговарят за 55% от световните емисии, сключиха споразумението COP21 в Париж в областта на климата,  да ограничат покачването на средната температура на повърхността на Земята до 2 ° C спрямо времето преди индустриализацията.

 


Къде да намерите допълнителна информация за изменението на климата
 


Правило # 1 - избягвайте медиите; вярна и невярна информация се среща навсякъде.
 

Правило # 2 - има много добри сайтове, управлявани от научни органи, с ясна и добре представена информация:
 

 
Съвет на деня
Обичайте лаптопи. Вземете лаптоп вместо настолен компютър - той консумира пет пъти по-малко електроенергия.

Беше ли полезен?