Oportunitate de finațare pentru IMM-urile românești în vederea producerii de energie din surse regenerabile de energie (SRE)

Съвет на деня
Редовно регистрирайте вашата консумация на енергия. Анализирайте си енергийния потребителски профил и избирайте най-добрата тарифна схема, предлагана от вашия доставчик на енергия.

Беше ли полезен?