Добри практики за стартъпи и млади МСП на START2ACT

Добрите практики предлагат на компаниите и тяхната мотивация стимул да предприемат конкретни мерки за енергоспестяване на работното място, демонстрирайки как те са вдъхновени от START2ACT да възприемат по-енергийноефективен подход, когато става въпрос за техните помещения..

 

START2ACT обединява широк спектър от интерактивни дейности и подкрепа, за да мотивира младите МСП и новосъздадените фирми да спестят енергия и да намалят разходите на работното място. Сега е крайно време да покажете как различните предприятия от нашите седем страни от Централна и Източна Европа прилагат това, което са научили.START2ACT.

 “Ние вярваме, че пестенето на енергия е много важно - правете повече с по-малко енергия - то е от полза за нас, за страната ни и за света. [...] Пестенето на енергия означава да губите по-малко пари, да губите по-малко първични горива и произвеждате по-малко замърсяване. " (Mrs. Markéta Šimková, Energy-Hub s.r.o.)

 

От оптимизирането на температурата до подмяната на осветителни тела, разгледайте тук как се възползват чешките и унгарските фирми и младите МСП от консултирането и наставничеството в START2ACT.

Останете на линия, тъй като най-добрите практики от други страни ще бъдат публикувани скоро!

От оптимизирането на температурата до подмяната на осветителни тела, разгледайте тук как се възползват чешките и унгарските фирми и младите МСП от консултирането и наставничеството в START2ACT.

Останете на линия, тъй като най-добрите практики от други страни ще бъдат публикувани скоро!

От оптимизирането на температурата до подмяната на осветителни тела, разгледайте тук как се възползват чешките и унгарските фирми и младите МСП от консултирането и наставничеството в START2ACT.

Останете на линия, тъй като най-добрите практики от други страни ще бъдат публикувани скоро!

 

Съвет на деня
Ползвайте LED !! Това ще ви донесе ползи от гледна точка на качеството на светлината, енергийната ефективност, продължителността на живота, цена,  способност за затъмняване и разнообразие!

Беше ли полезен?