S2A's Final Event

S2A's Final Event
Join our session on Thursday, 20 June 2019, 09:00 - 10:30 in Brussels at the Policy Conference at EUSEW. It is the biggest European conference dedicated to renewables and efficient energy use in Europe. S2A's event is organized together with ESMIG and ENABLE.EU under the title What makes consumers tick? Best practices and tools. Registration is open here.
Съвет на деня
Проверете потреблението на енергия  извън работното време, като го отчетете с измервателен уред  в края на деня и на сутринта. Разликата е количеството електроенергия, която губите ВСЕКИ ден. Сега проверете и изключете каквото ви е възможно, за да стигнете стойности, близки до нула.

Беше ли полезен?