Питай експерта!

За всички, които проявяват интерес в областта на енергийната ефективност.

Имате ли някакви въпроси относно проекта START2ACT, по отношение на енергийната ефективност най-общо, или от специфичен характер?

Регистрирайте се в интерактивната онлайн платформа и се свържете с нашите енергийни специалисти от START2ACT в интерактивната социална платформа с всякакви енергийни въпроси, свързани с вашата компания.

Един от нашите експерти от START2ACT ще се свърже с вас онлайн ние и ще се радва да помогне на вашето запитване.

Тази функция ще бъде достъпна от пролетта на 2018 г. и ще бъде интегрирана в интерактивната платформа за пестене на енергия.

Съвет на деня
Намалете яркостта на екрана, за да се пести енергия!

Беше ли полезен?