Комуникационен пакет

Материали за разпространение на START2ACT

 

START2ACT logo

Информационен лист - START2ACT: КАКВО В НЕГО Е ПОДХОДЯЩО ЗА ВАС?
Стикер/контролен лист
Банер
брошура #1
брошура #2
Постер

 

 

Съвет на деня
Измервайте потреблението и енергийните спестявания и представяйте резултатите визуално.

Беше ли полезен?