Правила и условия за състезанието

1. Победителят ще бъде обявен на 29/06/2018. Заявлението за участие в конкурса трябва да е изпратено и получено до 18:00 GMT, 15/06/2018, въвеждане, получено след този час и дата, няма да се вземат под внимание.

2. Победителят ще бъде избран въз основа на три критерия: участие, ангажираност и творчество.

3. Този конкурс е отворен за всички жители от страните на партньорите на проект START2ACT, навършили 18 години или повече, с изключение на служители или контрактори на партньорите или някоя от техните компании, техните семейства, агенти или трети страни, пряко свързани с администрацията на състезанието.

4. Наградите са Amazon Echo и две соларни батерии за зареждане. Всеки участник ще получи стартов пакет START2ACT за пестене на енергия (докато количествата се изчерпят). Само участниците от МСП и стартиращите фирми могат да бъдат избрани за награда / енергоспестяващ стартов пакет.

5. Не се предлага алтернативна награда и наградата не може да се прехвърля. Няма паричен еквивалент.

6. Организаторът (Geonardo) си запазва правото да замени наградата с алтернативна награда със същата или по-висока стойност, ако обстоятелства извън контрола на организатора налагат това.

7. Този конкурс е организиран от Geonardo (промоторът), номер на фирмата 0109694792, регистрирана на Záhony utca 7, 1031 Budapest, Hungary. С включването ви в конкурса давате разрешение Geonardo (или партньорските фирми на START2ACT) да се свържат с вас за продуктите и услугите им.

8. Информацията, предоставена от участниците в регистрацията за този конкурс, ще бъде използвана в съответствие с политиката на Geonardo за поверителност.

9. Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети страни (различни от партньорите по проект START2ACT).

10. Победителят ще бъде уведомен по имейл или по телефона (използвайки данните, предоставени при включването) преди  29/06/2018 и той трябва да даде пощенски адрес, за да получи своята награда. При условие, че се предостави валиден пощенски адрес, наградата ще бъде изпратена в рамките на 30 дни от крайната дата.

11. Победителят се съгласява с използването на името и имиджа му в промоционалните дейности след състезанието.

12. За подробности за победителите, моля, изпратете имейл info@start2act.eu в рамките на две седмици от датата на обявяване.

13. Решението на съдията е окончателно и не се предоставя възможност за кореспонденция.

14. Не е необходима покупка, за да участвате в този конкурс.

15. Организаторът не носи отговорност за въвеждания, които не са завършени успешно поради техническа грешка, технически неизправност, отказ на компютърен хардуер или софтуер, повреда на сателит, мрежа или сървър от всякакъв вид.

16. Наградата трябва да бъде заявена до 10/07/2018 или друг победител ще бъде избран от списъка с участниците.

 

Съвет на деня
Не отпечатвайте ненужни протоколи, доклади и документация.

Беше ли полезен?