Електронно обучение

START2ACT предлага голямо разнообразие от интерактивни дейности за ръководители и служители на млади компании.

Създадохме специална енергийно-ефективна, интерактивна платформа за Е-обучение, която помага на потребителите да подобрят своите теоретични и практически знания за енергийната ефективност на работното място и у дома.

Е-обучение е ефективен метод за обучение на заети с работа хора. С този метод ние улесняваме младите МСП-та и стартъпи да посещават кратки модули, които съдържат съвети и мерки за управление на енергийната ефективност. Включете се, спрете и започнете отначало по всяко време, когато пожелаете и се възползвайте от преимуществата на онлайн обучението на START2ACT!

Потребителите имат също възможността да попълнят въпросник, за да получат сертификат от Е-обучение на START2ACT.

Модул I  
                                                                                              

Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3

Енергийна ефективност на работното място                                

Спестете от осветление

Спестете от отопление и охлаждане

Спестете от офис техника и оборудване

Модул II                                                                                                   

Раздел 1

Енергийна ефективност вкъщи                                                         

Спестете енергия у дома

Модул III                                                                                            
 

Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3

Интелигентен енергиен мениджмънт                                           

Купувайте интелигентно: Поръчки

Проследете своето енергийно потребление: Измерване и мониторинг

IВключете вашия персонал: Ангажиране на персонала

Електронно обучение

Съвет на деня
Не поставяйте уреди за генериране на топлина  в близост до охладителния термостат. Това може да подведе термостата.

Беше ли полезен?