Наставничество по енергийна ефективност за нововъзникващите предприятия

За всички, участващи в нововъзникващите предприятия.

Възможностите за наставничество ще бъдат интегрирани в редовните програми за стартиране и инкубация. Енергийните експерти на START2ACT и обучителите ще отговарят за програмите за наставничество и ще помагат за включване на енергийната ефективност в корпоративната структура и оперативните бизнес планове. Обучението на базата на три модула ще спомогне за адаптирането към вашите специфичните нужди:

  • ВИЖТЕ - Защо е важно за за мене? Запознаване с налични средства и възможни ползи.
  • ПРОВЕРЕТЕ - В кои области е моят потенциал? Анализ на актуалното състояние и потенциалните енергийни спестявания.
  • ДЕЙСТВАЙТЕ - Как да постигна това? Взаимстване на решения и реализация.

За да се получи максимален ефект за стартиращото предприятие, експертите на START2ACT ще съпроводят сесиите за наставничество с цялостен мониторинг - обратна връзка - система и ще подкрепят участващите фирми с интерактивна онлайн платформа.

 

Интересувате ли се от наставничество за стартиращата фирма?

Абонирайте се за дейностите тук.

Съвет на деня
Проверете периодично какви стимули са на разположение за енергийна ефективност или ВЕИ проекти и вижте, дали отговаряте на условията за това.

Беше ли полезен?