накратко

Финансиран от Програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 мисията на проект START2ACT е да подкрепя млади МСП и стартиращи предприятия да пестят енергия и намалят разходите си на работното място. За да изпълним тази мисия, предлагаме безвъзмездно наставничество и обучителни дейности в девет европейски държави:

Белгия, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Великобритания.

Ключова област на интервенция в START2ACT, за да се ,повиши енергийната ефективност чрез промяна на поведението, е оборудването на офиса, най-бързо растящия енергиен потребител в бизнес света, консумиращ 15% от електричеството, ползвано в офисите, което се очаква да се увеличи до 30% до 2020 година, но не се използват съответно поради липса на разбиране как да се ползват в практиката и поради недостатъчна ангажираност на хората за промяна на поведението в ежедневието. В допълнение, START2ACT цели да стимулира устойчиви поръчки на офис оборудване, свързано с дейността на компанията, включително избора и обзавеждането на помещенията (ОВК, осветление и др.) и стоки и услуги. Чрез това START2ACT се надява да допринесе за създаването на устойчива енергийна култура в стартиращите фирми и МСП.

START2ACT цели да освободи потенциала за енергийни спестявания на европейските стартиращи фирми и млади МСП чрез действия за промяна на поведението. Чрез комплекс от иновативни мерки за обучение и изграждане на капацитет, START2ACT ще предизвика действия за изпълнение на енергоефективни мерки от младите предприемачи и възникващите им предприятия, както и от собствениците и персонала на млади МСП в офисите им.

Разгледайте дейностите на START2ACT и изберете тези, които са най-подходящи за вас!

 

 

Съвет на деня
Ползвайте LED !! Това ще ви донесе ползи от гледна точка на качеството на светлината, енергийната ефективност, продължителността на живота, цена,  способност за затъмняване и разнообразие!

Беше ли полезен?