Дейности

Въпреки че всяко стартиращото предприятие и МСП консумира сравнително малко количество енергия по време на работа, общото екологично въздействие от 20 милиона МСП в ЕС е голямо, като представлява 64% от екологичното въздействие. Поради това, активната ангажираност на стартиращите фирми и млади МСП е съществена, за постигането на целите на ЕС 20-20-20, съществува пазарен потенциал за почти всички предприятия да намалят разходи ефективно енергийната си консумация.

START2ACT цели да освободи потенциала за енергийни спестявания на европейските стартиращи фирми и млади МСП чрез действия за промяна на поведението. Чрез комплекс от иновативни мерки за обучение и изграждане на капацитет, START2ACT ще предизвика действия за изпълнение на енергоефективни мерки от младите предприемачи и възникващите им предприятия, както и от собствениците и персонала на млади МСП в офисите им.

Разгледайте дейностите на START2ACT и изберете тези, които са най-подходящи за вас!

Бизнес закуска за енергийна ефективност. Натисни тук.

Обучения на място за малки и средни предприятия. Натисни тук.

Наставничество относно енергийната ефективност за нововъзникващи предприятия. Натисни тук.

Попитайте експерта. Натисни тук.

Съвет на деня
Не поставяйте уреди за генериране на топлина  в близост до охладителния термостат. Това може да подведе термостата.

Беше ли полезен?