Дейности

Въпреки че всяко стартиращото предприятие и МСП консумира сравнително малко количество енергия по време на работа, общото екологично въздействие от 20 милиона МСП в ЕС е голямо, като представлява 64% от екологичното въздействие. Поради това, активната ангажираност на стартиращите фирми и млади МСП е съществена, за постигането на целите на ЕС 20-20-20, съществува пазарен потенциал за почти всички предприятия да намалят разходи ефективно енергийната си консумация.

START2ACT цели да освободи потенциала за енергийни спестявания на европейските стартиращи фирми и млади МСП чрез действия за промяна на поведението. Чрез комплекс от иновативни мерки за обучение и изграждане на капацитет, START2ACT ще предизвика действия за изпълнение на енергоефективни мерки от младите предприемачи и възникващите им предприятия, както и от собствениците и персонала на млади МСП в офисите им.

Разгледайте дейностите на START2ACT и изберете тези, които са най-подходящи за вас!

Бизнес закуска за енергийна ефективност. Натисни тук.

Обучения на място за малки и средни предприятия. Натисни тук.

Наставничество относно енергийната ефективност за нововъзникващи предприятия. Натисни тук.

Попитайте експерта. Натисни тук.

Съвет на деня
Проверете периодично какви стимули са на разположение за енергийна ефективност или ВЕИ проекти и вижте, дали отговаряте на условията за това.

Беше ли полезен?